Организационни и човешки аспекти на стандартизацията на управлението

Мениджър на система за управление

Целта на обучението за Мениджъри на системи за управление е да се овладеят практиките за ефективна работа със сътрудниците, произтичащи от въвеждане на изискуемите от стандартите практики в процеса на внедряване, изпълнение и подобряване на Стандартизирани системи за управление. Представя състав и типови схеми за документиране на инструментите за управление на системи. Дава насоки за формиране и работа на екипи, преодоляване на съпротива и за мотивиране

АУДИТОРИЯ

Обучението е подходящо за собственици на фирми и висши мениджъри от реалния сектор. Мениджъри на системи за управление, Представители на ръководството, одитори. Средни ръководители и отговорници за процеси

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Предстоящи публични обучения

1 Май - 1 Декември
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти на стандартизацията на управлението
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС ЕN ISO 14001:2015
Модул 1 - GMP, НАССР, ISO 22000:2005 - Системи за управление на безопасността на храните
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и OHSAS 18002:2008
Модул 1А - IFS FOOD
София view
Виж още подобни обучения

Регистрация за публично обучение

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите