Учебни модули

модул 1

GMP, НАССР, ISO 22000:2005 – Системи за управление на безопасността на храните

модул 1А

IFS (International Food Standard) Food version 6 – Международен стандарт за храните

модул 1Б

GobalGAP – Световен стандарт за безопасни и устойчиви практики в аграрния сектор

модул 1В

FSSC 22000 – Международна схема за сертифициране на Системи за управление на безопасността на храните

модул 1C

IFS Logistics – Международен стандарт за стандарт за логистика на храни

модул 1D

IFS Global Markets Food

модул 1F

IFS HPC (household and personal care products)

модул 2

БДС EN ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството. Изисквания

модул 3

БДС EN ISO 19011:2011 – Указания за одит на системи за управление

модул 4

Мениджър на системи за управление. Организационни и човешки аспекти при въвеждане  и поддържане на стандартизирани системи за управление

модул 5

БДС ЕN ISO 14001:2015 – Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане

модул 6

BS OHSAS 18001:2007 и OHSAS 18002:2008  – Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труда

модул 7

БДС ISO/IEC 27001:2014  –  Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания

модул 8

IATF 16949:2016 – Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното производство и съответните организации доставчици

модул 8А

БДС EN ISO 13485:2016 – Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове

модул 9А

TQM – Принципи и работна методология на тоталното управление на качеството /1/

модул 9Б

TQM – Принципи и работна методология на тоталното управление на качеството /2/

модул 10А

Six Sigma – Въведение в статистическите методи и постоянните подобрения /1/

модул 10Б

Six Sigma – Въведение в статистическите методи и постоянните подобрения /2/

модул 11

ISO/IEC 20000-1:2011 – Система за управление на качеството на ИТ-услугите

модул 12

ISO 28000:2007 – Система за управление на сигурността  на доставките

модул 13

„Пока-йоке” – управление на производствено движение за рационализации и новаторство на работното място”

модул 14

БДС EN ISO 50001:2011 – Energy management systems / Системи за енергийно управление

модул 15

SA 8000 – Системата за управление на социалната отговорност

модул 16

BRC – Безопасност на храните - Global Standard for Food Safety - Issue 6

модул 17

ISO 17100:2015 – Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на писмени и преводачески услуги

модул 18

БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006 – Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране.

Практическа част: Метрологична проследимост на средствата за измерване

модул 19

БДС ISO 31000:2011 – Управление на риска. Принципи и указания