LEAN производство

DM

Daily Management

TPM

Total Productive Maintenance 

JIT

Just in time

 

SMED

Single-Minute Exchange of Diе

5S

Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!

Когато обучаваме и консултираме по философията и инструментите на Lean Production, наш символ е щуката. Защо тя? Защото щуката, и когато е 15-сантиметра рибе, и като стане 15 кила чудовище, тя е еднакво пъргава и бърза, еднакво ефикасна – защо? – защото в нея няма грам тлъстина, който да й тежи. В нея има само кости и мускули... и челюсти...

Производството, а и бизнесът като цяло, трябва да е нещо като щуката – нищо да не му тежи – т.е., да пречи на ефективността. Това, което най-тежи в производството и в бизнеса като цяло, това са излишните ресурси и дейности – те водят до тромавост и до разпиляване на енергия (а енергия на бизнеса са парите).  
Под термина „Lean Production“ (синоним на Lean Manufacturing) обикновено се подразбира поръчково организирано и гъвкаво производство, което е супер ефективно, тъй като на него не му натежават никакви излишъци от ресурси, операции и процеси.

Истината е, че днешният индустриален свят постепенно казва „Сбогом!“ на големите поръчки и на дългите серии, а оттам и на поточните линии за масово или едросерийно производство. Монооперационното и специализирано оборудване, което ни налага накъсано разделение на труда и тясна специализация, се измества от универсално оборудване и поливалентни хора.

Способността за постоянно снижаване на цената, без това да влошава качеството или да нарушава срока на доставка, става определящ фактор за избора на доставчици и подизпълнители. Имат бъдеще само такива фирми, които са създали условия да приемат и изпълняват пъргаво и икономично малки поръчки – паралелни, разнообразни, с нехомогенни и високи изисквания за цената и качеството, за срока и другите условия на доставка. 
Преди 10-12 години малцина бяха чували за Lean, а и фирмите в България, които въвеждаха Lean, бяха само няколко. Сега Lean се преподава в някои университети, имаме подготвени преподаватели, имаме и криво ляво преписани учебници. Много хора се поизучиха в чужбина – главно в Япония и САЩ. Издадени са на български повечето основни книги. Има сайтове и форуми в Интернет. Всеки обучава по Lean – толкова материали има в Мрежата, че как да не се изкушиш да ги преразказваш…

Напълно забравихме и сега преоткриваме, че тези теми ги има в доста учебници по организация на производството, заводско проектиране и индустриално инженерство. Да, някои принципи са спорни или са остарели, но основата я има и няма резон да се тръгва от нула с пълно отричане на доказано добри правила, на което сме се опирали и сме съграждали индустрията досега.

Ако сме изкушени по Lean, то е заради опита ни като преподаватели, пропагандирали идеята още в онези времена, когато Lean се обявяваше за утопия. Имаме и опит като консултанти, които са помагали да бъдат усетени и приложени в наши условия препоръките на външни консултанти, които посочват „какво”, но без да поясняват „как”. 
Посетете нашите семинари по Lean, за да усетите мисленето Lean Thinking, да се научите да откривате Muda чрез Value Stream Mapping, да усвоите принципите на One Element Flow, Continuous Flow, Sequenced Series и Inverse Planning, за да изкачим с лекота върха на Lean – това е Just in Time с присъщите му инструменти Heijunka, Kanban, Andon и Visual Management, и свързаната с Just in Time гарнитура от инструменти на Single-Minute Exchange of Die, Total Productive Maintenance, ”5 S” System, Kai Zen и Daily Management.

ЛИЙН АКАДЕМИЯ е не само възможност да се запознаем с  Lean. Тя помага да въведем Lean гладко и правилно и постоянно да повишаваме ефективността на производството и бизнеса. Правилното прилагане на подходящи Лийн инструменти гарантирано води до ефективно производство – производство без излишни ресурси и дейности

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS (семинар за хора с реален практически опит)

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL.  (уводен семинар за начални знания)

Лийн трансформацията осветлява тези "най-сенчести" места в производството, в които са се скрили най-големите загуби на производствена ефективност. Нашите семинари са подкрепени от много и реални примери с различна отраслова специфика и Ви помагат да адаптирате наученото към Вашата фирма!

Запитване за проект по LEAN производство

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите